Spotify Tag

interwencji w środowisku ucznia, mediacji, działalności informacyjnej i warsztatów szkoleniowych oraz treningów dla nauczycieliZaspokajanie podstawowych potrzeb emocjonalnych nie jest po prostu jedną z wielu dobrze brzmiących rad dla rodziców ani sugestią, że należałoby zmienić swoje submitępowanie. To absolutna konieczność, jeśli chce się wychować zdrowe i...